About the Journal

Arta Medica (AM) is a double-blind peer-reviewed scientific journal and represents the official publication of the "Nicolae Anestiadi" Association of Surgeons of the Republic of Moldova. It is designed mainly for surgical specialties, as well as for clinical medicine, dentistry, pharmacy, social medicine and public health.
Arta Medica was founded in 2002 by PP “Arta Medica”. At present, AM publishes independently submitted original researches and review articles, clinical studies and cases, lectures, brief reports and correspondence, as well as official papers and editorials, in medicine and health fields, in English, Romanian and Russian languages.
AM is a Fully Open Access Journal, accessible online without any embargo period. The printed version is distributed tax free to the members of the "Nicolae Anestiadi" Association of Surgeons of the Republic of Moldova.

 

(RO)  Arta Medica (AM) este o revistă științifică dublu-orb recenzată și reprezintă publicația oficială a Asociației Chirurgilor din Republica Moldova „Nicolae Anestiadi”. Este concepută, în special, pentru specialități chirurgicale, dar și pentru medicină clinică, stomatologie, farmacie, medicină socială și sănătate publică.
Arta Medica a fost fondată în 2002, de către PP „Arta Medica”. În prezent, AM publică cercetări originale și articole de recenzie, depuse independent, studii și cazuri clinice, cursuri, rapoarte scurte și corespondență, precum și lucrări oficiale și editoriale, în domeniile medicinii și sănătății, în limbile Engleză, Română și Rusă.
AM este un jurnal în Acces Deschis, accesibil online fără nicio perioadă de embargou. Versiunea tipărită este distribuită fără taxe către membrii Asociației Chirurgilor din Republica Moldova „Nicolae Anestiadi”.

Lucrăm și asupra versiunii române a site-ului care urmeaza să apară ceva mai târziu. Va mulțumim pentru ințelegere.