Ghid pentru autori (RO)

Manuscrisul trebuie trimis electronic prin înregistrare pe pagina web oficială a revistei Arta Medica (https://artamedica.md/) de către autorul corespondent, completând Formularul pentru Declarația de autor (Authorship Statement Form) și Acordul de licență (License Agreement).
Autorii sunt rugați să viziteze site-ul nostru web https://artamedica.md/ și să respecte cu strictețe instrucțiunile din Etica publicației și declarația de malpraxis (Publication Ethics and Malpractice Statement).

Revista publică următoarele tipuri de lucrări:
        •
Articole originale
        • Articole de meta-analiză
        Articole de reviu
        Tehnică chirurgicală
        Caz clinic
        Scrisoare către editori

Și numai prin invitație:
        Protocoale
        Rapoarte
        Dezbateri
        Editoriale
        Comentarii editoriale

Toate lucrările trebuie executate după cum urmează:

1. Manuscrisele ar trebui să fie tipărite în format A4, cu 1,5 distanță între rânduri, cu marginile paginii de 2,0 cm, formatul caracterelor 12 Times New Roman, în format OpenOffice, Microsoft Word sau fișier în format RTF.

Manuscrisele ar trebui să fie organizate după cum urmează:
        1) Pagina de titlu;
        2) Rezumat și cuvinte cheie (fiecare tip de articol trebuie să includă 3-6 cuvinte cheie);
        3) Text cu următoarele secțiuni:
                  - Introducere;
                  - Materiale și Metode (sau Pacienți și Metode);
                  - Rezultate;
                  - Discuții;
                  - Figuri (dacă sunt prezente figuri, acestea trebuie completate cu legende);
                  - Tabele (dacă sunt prezente tabele, acestea trebuie completate cu legende);
                  - Concluzii;
        4) Referințe;
        5) Recunoștințe (opțional);
        6) Declarația de contribuție a autorului;
        7) Declarația de finanțare;
        8) Declarația de conflict de interese.

Important: Numărul total de cuvinte specificate mai jos cuprind cuvintele din: pagina de titlu, rezumat, cuvinte cheie, text principal, legendele figurilor și tabelelor, și referințe.

Toate manuscrisele trebuie să respecte următoarele cerințe:

A.   Articolul original (prezintă descoperiri științifice noi și originale, explică metodologia de cercetare și furnizează date).
        1) Nu există o limită în ce privește numărul de autori, dar acesta poate fi modificat la discreția redactorului-șef.
        2) Rezumatul (structurat): 200-300 de cuvinte (secțiunile ar trebui să fie: Obiective, Metode, Rezultate și Concluzii).
        3) Figurile și tabelele combinate nu trebuie să depășească 12 la număr.
        4) Articolul nu trebuie să depășească 20 de pagini sau 7500 de cuvinte și trebuie să fie format din Introducere, Material și Metode (sau Pacienți și Metode), Rezultate, Discuții, Concluzii, Recunoștințe (opțional).
        5)
Articolul ar trebui să fie urmat de cel mult 40 de referințe.

Important: Vă rugăm insistent să consultați punctele 2-10 de mai jos, pentru detalii cu privire la structurarea fiecărei părți a articolului.

B.   Articolul de meta-analiză (studiu cantitativ, formal, epidemiologic, utilizat pentru a evalua sistematic studiile anterioare de cercetare, pentru a trage concluzii despre acel grup de cercetare). O informație mai detaliată poate fi găsită accesând următorul link: PRISMA Guidelines.
        1) Există o limită de maximum 8 autori, dar aceasta poate fi modificată la discreția redactorului-șef.
        2) Rezumatul (structurat): 200-300 de cuvinte (secțiunile ar trebui să fie: Obiective, Metode, Rezultate și Concluzii).
        3) Figurile și tabelele combinate nu trebuie să depășească 12 la număr.
        4) Articolul nu trebuie să depășească 16 pagini sau 6500 de cuvinte.
        5) Articolul ar trebui să fie urmat de cel mult 80 de referințe.

Important: Vă rugăm insistent să consultați punctele 2-10 de mai jos, pentru detalii cu privire la structurarea fiecărei părți a articolului.

C.   Articolul privind tehnica chirurgicală (articole care raportează noi abordări chirurgicale sau modificări substanțiale ale tehnicilor raportate anterior).
        1) Există o limită de maxim 4 autori.
        2) Rezumatul (structurat): 200-300 de cuvinte (secțiunile ar trebui să fie: Introducere, Descrierea tehnicii, Pacienți și Metode, Rezultate, Concluzii).
        3) Articolul trebuie să conțină Introducere, Tehnică, Materiale și Metode, Rezultate și Discuții, Concluzii.
        4) Introducerea ar trebui să includă necesitatea și motivarea noii tehnici.
        5) Figurile și tabelele combinate nu trebuie să depășească 20 la număr.
        6) Articolul nu trebuie să depășească 10 pagini sau 3750 de cuvinte.
        7) Articolul nu trebuie să depășească 20 de referințe.

Important: Vă rugăm insistent să consultați punctele 2-10 de mai jos, pentru detalii cu privire la structurarea fiecărei părți a articolului.

D.   Articolul de reviu (oferă o imagine de ansamblu a unui domeniu sau subiect, sintetizează cercetările anterioare). O informație mai detaliată poate fi găsită accesând următorul link: PRISMA Guidelines.
        1) Există o limită de maximum 8 autori, dar aceasta poate fi modificată la discreția redactorului-șef.
        2) Rezumat (structurat): 200-300 de cuvinte (secțiunile ar trebui să fie: Obiective, Metode, Rezultate și Concluzii).
        3) Figurile și tabelele combinate nu trebuie să depășească 12 la număr.
        4) Articolul de reviu nu trebuie să depășească 20 de pagini sau 7500 de cuvinte.
        5) Articolul nu trebuie să conțină mai mult de 100 de referințe.

Important: Vă rugăm insistent să consultați punctele 2-10 de mai jos, pentru detalii cu privire la structurarea fiecărei părți a articolului.

E.   Cazurile clinice sau Raportul de caz (descrie, în scopuri medicale, științifice sau educaționale, o problemă medicală cu unul sau mai mulți pacienți). O informație mai detaliată poate fi găsită accesând următorul link: CARE Guidelines.
        1) Există o limită de maxim 4 autori.
        2) Rezumatul cazurilor clinice nu trebuie să depășească numărul 200-300 de cuvinte și trebuie să includă: Introducere, prezentare de caz, concluzie.
        3) Figurile și tabelele combinate nu trebuie să depășească 8 la număr.
        4) Articolul cazurilor clinice nu trebuie să depășească 5 pagini sau 1500 număr de cuvinte.
        5) Articolul nu trebuie să conțină mai mult de 20 de referințe.

Important: Tipul de articol Raport de caz și reviu literar se include în această secțiune și trebuie executat în același mod descris în Cazuri clinice.
Vă rugăm insistent să consultați punctele 2-10 de mai jos, pentru detalii cu privire la structurarea fiecărei părți a articolului.

F.   Protocoale (doar prin invitație).
        1) Nu există o limită în ce privește numărul de autori.
        2) Nu este nevoie de abstract.
        3) Fără limită în ce privește numărul de figuri și tabele.
        4) Nu există o limită în ce privește numărul de pagini, cuvinte și referințe.

G.   Scrisori către editor (ar trebui să comenteze doar articole recente din Arta Medica).
        1) Există o limită de maxim 4 autori.
        2) Nu este nevoie de abstract.
        3) Nu sunt necesare figuri și tabele.
        4) Scrisorile nu trebuie să depășească 2 pagini cu un număr de 600 de cuvinte.
        5) Scrisorile nu trebuie să conțină mai mult de 10 referințe.

H.   Dezbateri (doar prin invitație).
        1) Nu există o limită în ce privește numărul de autori.
        2) Nu este nevoie de abstract.
        3) Figurile și tabelele combinate nu trebuie să depășească 8 la număr.
        4) Dezbaterea nu trebuie să depășească 12 pagini sau 5000 de cuvinte.
        5) Nu trebuie să conțină mai mult de 80 de referințe.

I.   Editorial (doar prin invitație).
        1) Există o limită de maxim 4 autori.
        2) Nu este nevoie de abstract.
        3) Nu sunt necesare figuri și tabele.
        4) Literele nu trebuie să depășească 4 pagini sau 1200 de cuvinte.
        5) Nu trebuie să conțină mai mult de 10 referințe.

J.   Comentariu editorial (doar prin invitație).
        1) Există o limită de maxim 4 autori.
        2) Nu este nevoie de abstract.
        3) Nu sunt necesare figuri și tabele.
        4) Literele nu trebuie să depășească 4 pagini sau 1200 de cuvinte.
        5) Nu trebuie să conțină mai mult de 10 referințe.

2. Pagina de titlu

Titlul
Ar trebui să fie scurt și descriptiv (maximum 100 de caractere) - nu sunt permise abrevieri, chiar dacă sunt cunoscute. Titlul trebuie să fie scris în aceeași limbă ca și articolul (română, rusă sau engleză, respectiv) și tradus în engleză (nu se aplică pentru articole scrise în limba engleză).

Autori
Se enumeră toți autorii conform prenumelui complet, inițiala sau numele intermediar complet și numele de familie. Calificările și titlurile academice sunt opționale. Asigurați-vă că numele autorului corespunde (în ortografie și ordinea apariției) cu metadatele sistemului. Nu uitați că toți autorii trebuie să fi contribuit în mod substanțial la articol - vedeți criteriile. Pentru contribuții egale, includeți afirmația că „Autorul1 și Autorul2 au contribuit în mod egal la această lucrare” sub lista de autori ai manuscrisului (consultați Declarația de contribuții ale autorului de mai jos).

Instituția(-țiile)
Includeți numele tuturor instituțiilor cu locația (departamentul, instituția, orașul, țara) căreia ar trebui să fie atribuită lucrarea. Utilizați numerele superscript pentru a conecta autorii și departamentul sau instituția lor.

Autorul corespondent
Numele complet, numărul de telefon și adresa de e-mail ar trebui introduse în partea de jos a paginii de titlu.

3. Rezumat
Abstractul ar trebui să fie un rezumat concis al manuscrisului. Referințele ar trebui evitate, în afara cazului când sunt strict necesare. Rezumatul ar trebui să fie bazat pe fapte și fără prescurtări, cu excepția unităților de măsură SI. Rezumatul trebuie să fie scris în aceeași limbă ca și articolul (română, rusă sau engleză, respectiv) și tradus în engleză (nu se aplică pentru articole scrise în limba engleză).

Un rezumat structurat trebuie să aibă patru secțiuni:
        1. Obiective: ar trebui să descrie problema abordată în studiu și scopul acestuia.
        2. Metode: trebuie să explice modul în care a fost realizat studiul (proceduri de bază cu materiale de studiu, precum și metode observaționale și analitice).
        3. Rezultate: ar trebui să descrie principalele rezultate cu date specifice și semnificația lor statistică, dacă este posibil.
        4. Concluzii: ar trebui să conțină principalele concluzii ale studiului.
        5. Cuvinte cheie: După rezumat, 3-6 cuvinte cheie ar trebui să fie plasate pentru indexarea subiectelor.

4. Textul principal

Abrevieri și acronime
Utilizarea prescurtărilor face textul dificil de citit, astfel încât acestea ar trebui să fie limitate la unitățile de măsură SI și la cele utilizate pe scară largă în textul articolului. Definițiile complete trebuie date la prima mențiune în text, tabele și figuri. Abrevierile nu ar trebui incluse în titlu.

Introducere
Ar trebui să menționeze scopul investigației și să facă o scurtă trecere în revistă a literaturii pertinente. De asemenea, ar trebui să includă scopul și obiectivele studiului.

Materiale și metode (sau pacienți și metode)
Trebuie descris în detaliu, cu informații adecvate despre pacienți sau animale experimentale.
Pentru toate articolele care raportează subiecte umane și animale, primul paragraf trebuie să conțină o declarație scurtă care să confirme aprobarea studiului de către Comitetul de revizuire instituțională (IRB) sau Comitetul de etică (CE) al instituției(-țiilor) unde s-au desfășurat lucrările. Numele instituției, data și numărul de identificare al aprobării IRB trebuie să fie incluse. De asemenea, trebuie să fie dezvăluite dacă IRB sau CE au obținut consimțământul scris al pacienților.
Numele generice de medicamente și echipamente ar trebui utilizate în întregul manuscris, cu numele de marcă (numele proprietar) și numele și locația (orașul, statul, țara) al producătorului între paranteze, atunci când sunt menționate pentru prima dată în text.

Rezultate
Rezultatele trebuie raportate în mod concis și considerate o parte importantă a manuscrisului. Acestea trebuie prezentate fie în tabele și figuri, și comentate, pe scurt, în text. Repetarea rezultatelor trebuie evitată! Setul complet de date brute trebuie să fie disponibil în orice moment, în cazul în care recenzenții sau editorii solicită acestea pentru o analiză mai aprofundată în timpul procesului de recenzare și/sau după publicare.

Discuţii
Discuțiile sunt o interpretare a rezultatelor și a semnificației lor cu referire la lucrările pertinente ale altor autori. Ar trebui să fie clare și concise. Importanța studiului și limitările acestuia ar trebui discutate.

Concluzii
Aceasta ar trebui să conțină principalele concluzii ale studiului.

5. Tabele și figuri. Toate tabelele și figurile necesită o legendă și trebuie citate în text.

Tabele
Toate tabelele trebuie să fie incluse în fișierul manuscrisului, ca parte a textului, nu ca imagini. Toate tabelele trebuie să fie însoțite de un titlu și legendă (folosiți notațiile a, b, c ...), dacă este necesar. Tabelele trebuie numerotate consecutiv folosind cifre arabe. Abrevierile și definițiile complete ale acestora ar trebui să fie listate în ordine alfabetică în partea de jos a tabelului. Evitați supraaglomerarea tabelelor și utilizarea excesivă a cuvintelor. Formatul tabelelor ar trebui să fie în concordanță cu cel folosit în mod normal de jurnal. Vă rugăm să vă asigurați că datele din tabele sunt corecte. Toate tabelele trebuie menționate în text.

Figuri
Fiecare figură trebuie să conțină cel mult 4 părți (imagini) pentru Articole originale, de Meta-analiză și Reviuri. Pentru Raporturi de caz și de Tehnică chirurgicală sunt admise până la 6 părți (imagini).

Rezoluțiile minime sunt de 300 de puncte pe inch (dpi) pentru imaginile color sau cu predominarea unei singure nuanțe și 1000 dpi pentru desenele liniare, furnizate la o lățime minimă de 16,8 cm.

Arta Medica nu redactează figuri ale manuscriselor acceptate. Pregătirea figurii este responsabilitatea autorului. Vezi Digital Art Support page.

Jurnalul își rezervă dreptul de a reduce dimensiunea materialelor ilustrative. Orice fotomicrografie, micrografie electronică sau radiografie trebuie să fie de înaltă calitate. Fotomicrografiile trebuie să ofere detalii despre tehnica de colorare și o scală de măsurară și trebuie să fie în culori. Pentru pacienții prezenți în fotografii, identitatea acestora ar trebui să fie ascunsă sau aceștia ar fi trebuit să își dea consimțământul scris pentru publicare. Când creați figuri, asigurați-vă că orice text încorporat este suficient de mare pentru a putea fi citit. În caz contrar, unele figuri care conțin caractere minuscule, cum ar fi numerele dintr-un grafic sau diagramă, nu pot fi ușor lizibile și, cel mai probabil, vor fi ilizibile în versiunea finală.

6. Referințe. Autorii sunt responsabili pentru verificarea exactității tuturor referințelor.

Referințele trebuie listate în ordinea apariției lor în text (cu numere arabe între paranteze) și trebuie să fie listate numeric în bibliografie. Vă rugăm să utilizați stilul de citări AMA pentru articolele dumneavoastră. Titlurile revistelor și inițialele autorului trebuie prescurtate și punctate în conformitate cu  PubMed, utilizând stilul de citare AMA. Dacă la pregătirea lucrării a fost utilizat un sistem automat de referințe, acestea nu trebuie lăsate încorporate în fișierul textului final trimis. Citarea de revistelor, cărților, cărților cu mai mulți autori și a articolelor publicate online ar trebui să corespundă următoarelor exemple:

Reviste
[1] Sousa-Uva M, Head SJ, Milojevic M, Collet JP, Landoni G, Castella M et al. 2017 EACTS Guidelines on perioperative medication in adult cardiac surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2018;53:5-33.

Cărți
[2] Cooley DA. Techniques in cardiac surgery. Philadelphia: Saunders, 1984:167-76.

Cărți cu mai mulți autori
[3] Rastan AJ, Borger MA, Haensig M, Kempfert J, Mohr FW. Recent developments in transcatheter aortic valve implantation in Moorjani N, Ohri SK, Wechsler A (eds). Cardiac Surgery: Recent Advances and Techniques. CRC press 2013.

Publicații doar online (vă rugăm să furnizați DOI unde este posibil)
[4] Durko A, Mahtab E, Romeo J, Bogers A. Skeletonized internal mammary artery harvest with diathermy and cold dissectionMultimed Man Cardiothorac Surg 2017 Dec 12; doi: 10.1510/mmcts.2017.023

sau

[5] National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Cancer-associated Venous Thromboembolic Disease; Version 2.2018. 2018 https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/vte.pdf (10 July 2019, date last accessed).

Pentru referințe cu mai mult de șase autori, primii 6 ar trebui să fie enumerați, urmați de et. al.
Lista de referințe ar trebui să conțină mai mult de 50% în Scopus sau WoS, mai mult de 80% cu DOI și nu mai mult de 10% din monografii sau rezumate ale conferinței.
Referințele trebuie să respecte formatul general prezentat în Cerințele uniforme pentru manuscrisele depuse la Jurnalele Biomedicale, elaborate de Comitetul Internațional al Editorilor de Jurnale Medicale (http://www.icmje.org/), capitolul IV.A.3.g.
Pentru informații suplimentare despre formularea corectă a referințelor, accesați următorul link: https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

Referințele în grafie chirilică trebuie traduse în limba latină folosind American Library Association și Tabelele de Romanizare aler Bibliotecii Congresului după cum urmează: А = А, Б = В, В = V, Г = G, Д = D, Е = Е, Ё = Е, Ж = ZH, З = Z, И = I, Й = I, К = К, Л = L, М = М, Н = N, О = O, П = P, Р = R, C = S, Т = Т, У = U, Ф = F, Х = KH, Ц = TS, Ч = CH, Ш = SH, Щ = SHCH, Ъ = „, Ы = Y, Ь = ', Э = Е, Ю = IU, Я = IA. Imediat după transliterare, ar trebui să urmeze traducerea titlului în engleză în paranteze pătrate.

Spre exemplu: Давыдов М.И., Акчурин Р.С., Герасимов С.С. и др. Хирургическое лечение больных раком легкого с тяжелыми сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хирургия. 2012;7:18-26. [Davydov MI, Akchurin RS, Gerasimov SS i dr. Khirurgicheskoe lechenie bolnykh rakom legkogo s tyazhelymi soputstvuyushchimi serdechno-sosudistymi zabolevaniyami. Khirurgiya. 2012;7:18-26. (In Russ.)]

7. Recunoștințe
Această secțiune poate fi folosită pentru a recunoaște contribuțiile altor persoane care nu îndeplinesc criteriile ICMJE pentru dreptul de autor (de exemplu, cei care au oferit sprijin administrativ, asistență de scriere, editare a limbii).

8. Declarația contribuțiilor autorului
CRediT* (Contributor Roles Taxonomy) a fost introdus cu intenția de a recunoaște contribuțiile individuale ale autorilor, de a reduce disputele de autor și de a facilita colaborarea. Contributor Roles Taxonomy ale autorilor vor fi publicate pentru toate articolele acceptate, prin urmare, este esențial ca acestea să fie selectate cu atenție și acuratețe la depunerea manuscrisului revizuit. Vezi aici pentru o descriere a rolurilor CrediT.

* Reproduced from Brand et al. (2015), Learned Publishing 28(2)

Exemple de declarație a autorului CRediT:
Zhang San: Conceptualizare, Metodologie, Software; Priya Singh: Curarea datelor, Redactare-Pregătirea proiectului original; Wang Wu: Vizualizare, Investigație; Jan Jansen: Supraveghere; Ajay Kumar: Software, Validare; Sun Qi: Scriere-Revizuire și Editare.

9. Declarație de finanțare
Vedeți Declarația de conflict de interese.

10. Declarație de conflict de interese
Vedeți Declarația de conflict de interese.