Acasa E-mail Informatii pentru autori Despre revista Cautare avansata
 
Revistă ştiinţifico-practică medicală online
Joi, 09 Aprilie 2020    
Numarul 1,2016
Studii clinice
ANALIZA COMPLICAȚIILOR PIELOLITOTOMIEI ÎN TRATAMENTUL LITIAZEI RENALE
V.Botnari
Secția Urologie, IMSP Spitalul Clinic Republican
Clasificarea Clavien a complicațiilor chirurgicale a fost introdusă în practica medicală acum 20 de ani. În 2004 acest sistem a fost reevaluat
și modificat cu scopul de a crește acuratețea și aplicabilitatea sa în practica chirurgicală. Odată cu introducerea metodelor minim invazive de tratament
s-a modificat structura și frecvența complicațiilor postoperatorii, devenind astfel mai dificilă compararea și evaluarea lor, în special atunci când sunt
utilizate și metodele clasice de tratament chirurgical. Studiul retrospectiv, a fost efectuat pe 217 pacienți cu litiază bazinetală, tratați prin pielolitotomie
în perioada 2007-2012, în cadrul Clinicii de Urologie şi Nefrologie Chirurgicală a Spitalului Clinic Republican. Postoperator au fost determinate complicații
la 125 (57,6%) pacienți, inclusiv în 89 (41,01%) cazuri minore și în 26 (12,0%) cazuri majore. Valoarea medie a scorului Clavien în acest lot de pacienți a
constituit 2,06±0,02. Pielolitotomia este o metodă efectivă de tratament a calculilor renali. Rata complicațiilor postoperatorii depinde de dimensiunea,
durata persistenței calculilor, prezența infecției urinare și nu în ultimul rând, de măiestria chirurgului. Utilizarea Clasificației Clavien permite standartizarea
complicațiilor postoperatorii, aprecierea gradului de severitate a complicațiilor și elaborarea unei tactici de tratament corecte și prompte la pacienții cu
litiază bazinetală.
Full text

Acasă | Căutare | Informaţii pentru autori | Despre revistă | E-mail

© 2005-2011 PP "ArtaMedica"