Acasa E-mail Informatii pentru autori Despre revista Cautare avansata
 
Revistă ştiinţifico-practică medicală online
Joi, 09 Aprilie 2020    
Numarul 1,2016
Studii clinice
PARTICULARITĂŢILE CODEPENDENŢEI ÎN FAMILIILE PACIENŢILOR CU ALCOOLISM CRONIC
Rotaru Maria - 1,3, Spinei Larisa - 2, Cărăuşu Ghenadie - 1
1 - Catedra de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”
2 - Şcoala de Management în Sănătate Publică, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”
3 - IMSP Dispensarul Republican de Narcologie
Scopul lucrării a constat în studierea particularităţilor persoanelor alcooldependente şi estimarea gradului de codependenţă a persoanelor
apropiate. Studiul actual, bazat pe un lot de 50 pacienţi (barbaţi), cu vârsta cuprinsă între 25 şi 65 ani, a demonstrat că cauzele cele mai frecvente ale
recidivelor maladiei au fost apariţia spontană sau psihogenă a tulburărilor de dispoziţie. Microclimatul familiar s-a caracterizat printr-un sentiment de
singuratate, ratare a vieţii acestor bolnavi. Factorii individuali, care au provocat atracţia faţă de alcool, în răstimpul dintre excese, au fost preponderent
stările mixte de nelinişte, anxietate, irascibilitate şi insomnie. Caracterul preponderent al atracţiei patologice faţă de alcool a fost situaţional. Atitudinea
rudelor față de consumul de alcool a fost dezaprobatoare în peste 50 la sută din cazuri. Gradul de codependenţă al membrilor familiei este puternic manifest.
Full text

Acasă | Căutare | Informaţii pentru autori | Despre revistă | E-mail

© 2005-2011 PP "ArtaMedica"