Acasa E-mail Informatii pentru autori Despre revista Cautare avansata
 
Revistă ştiinţifico-practică medicală online
Joi, 09 Aprilie 2020    
Numarul 1,2016
Studii clinice
ASPECTELE CLINICE ȘI RADIOLOGICE ALE FORMELOR LIMITATE DE TUBERCULOZĂ PULMONARĂ INFILTRATIVĂ ȘI PNEUMONIE TRENANTĂ
Olga Caraiani - 1, Evelina Lesnic - 2, dr.șt.med., Adriana Niguleanu - 2, dr.șt.med., Radu Niguleanu - 2, dr.șt.med.
1 – IMSP Institutul Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
2 – IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Algoritmul diagnosticului tuberculozei pulmonare este definit clar, însă sensibilitatea redusă a metodelor contemporane de laborator în formele limitate,
condiționează dificultatea diagnosticului diferențial cu pneumonia, în special cu evoluție trenantă. A fost realizat un studiu de tip caz-control, prospectiv,
selectiv, comparativ şi descriptiv pe un lot de 180 pacienți, divizați în 2 eșantioane: I -125 bolnavi de tuberculoză pulmonară infiltrativă cu extindere limitată
și eșantionul II - 55 bolnavi de pneumonie comunitară trenantă. Rezultatele obținute au constatat predominarea manifestărilor de impregnare infecțioasă
în eșantionul bolnavilor de pneumonie trenantă. Distrucțiile parenchimatoase și diseminația bronhogenă s-au identificat doar în eșantionul bolnavilor de
tuberculoză pulmonară. Impactul comorbidităților și a vîrstei înaintate a fost mai impunător în eșantionul bolnavilor de pneumonie trenantă. La majoritatea
pacienților a fost constatată o evoluție clinică și radiologică pozitivă sub acțiunea tratamentului etiotrop, însă resorbția considerabilă a infiltratului pulmonar
a predominat la bolnavii de pneumonie trenantă.
Cuvinte cheie: tuberculoza, pneumonia trenantă
Full text

Acasă | Căutare | Informaţii pentru autori | Despre revistă | E-mail

© 2005-2011 PP "ArtaMedica"