Acasa E-mail Informatii pentru autori Despre revista Cautare avansata
 
Revistă ştiinţifico-practică medicală online
Joi, 09 Aprilie 2020    
Numarul 1,2016
Referate generale
CONSIDERAŢIUNI ISTORICE ŞI ASPECTE CONTEMPORANE ÎN TRATAMENTUL CHISTULUI HIDATIC PULMONAR
Eva Gudumac, academician al AŞM, dr. hab. şt. med., profesor universitar, Om Emerit
Stanislav Babuci, dr. hab. şt. med., cercet. şt. coordonator., Laboratorul de infecţii chirurgicale la copii a USMF ,, N.
Testemiţanu”
Nicolae Dogotari, cercet. şt. stag., Laboratorul de corecţie chirurgicală a viciilor congenitale la copii a Institutului
Mamei şi Copilului
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu” IMSP Institutul Mamei şi Copilului
Actualmente maladia hidatică rămâne a fi o problemă medico-chirurgicală majoră în chirurgie, caracterizată de persistenţa incidenţei sporite și multiplelor complicaţii ce apar în evoluţia acesteia, şi continuă să provoace prejudicii social-economice considerabile atât în Republica Moldova cât şi peste hotarele acesteia. Necătând la faptul că pe parcursul deceniilor au fost întrunite numeroase conferinţe, congrese şi simpozioane unde s-au pus la discuţie diagnosticul şi tratamentul chistului hidatic, la momentul de faţă nu există un algoritm bine determinat pentru aplicarea consecutivă a metodelor de tratament şi de explorare în complex, de laborator şi instrumentale, a complicaţiilor toracice şi sistemice, ce frecvent se întâlnesc în evoluţia chistului hidatic pulmonar.
Full text

Acasă | Căutare | Informaţii pentru autori | Despre revistă | E-mail

© 2005-2011 PP "ArtaMedica"