Acasa E-mail Informatii pentru autori Despre revista Cautare avansata
 
Revistă ştiinţifico-practică medicală online
Joi, 09 Aprilie 2020    
Numarul 1,2016
Articole originale
AFECTAREA CUTANATĂ ÎN LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC: CLASIFICARE ŞI INSTRUMENTE DE DIAGNOSTIC
Sadovici-Bobeică Victoria, doctorand
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
Afectarea cutanată în lupusul eritematos sistemic este decelată la 93% dintre pacienţi pe parcursul evoluţiei bolii, care se prezintă prin leziuni lupusspecifice şi lupus-non-specifice. Clasificarea actuală Dusseldorf divide lupusul cutanat în patru categorii distincte: lupusul cutanat acut, subacut, cronic şi intermitent, în dependenţă de aspectele clinice, morfopatologice şi imunologice. Distincţia dintre tipul de afectare cutanată şi diagnosticul diferenţial rezidă în raţionamentul clinic bazat pe rezultatele investigaţiilor paraclinice şi imunohistopatologice ale biopsiei cutanate.
Full text

Acasă | Căutare | Informaţii pentru autori | Despre revistă | E-mail

© 2005-2011 PP "ArtaMedica"