Acasa E-mail Informatii pentru autori Despre revista Cautare avansata
 
Revistă ştiinţifico-practică medicală online
Joi, 09 Aprilie 2020    

 

Informaţii pentru autori

 1. Revista medicală ştiinţifico-practică „Arta Medica” publică editoriale, lucrări originale, referate generale, studii de cazuri clinice, recenzii de cărţi şi reviste, referate din literatura de specialitate, corespondenţe (opinii, sugestii, scrisori), informaţii  medicale.
 2. Materialele ce se trimit spre publicare revistei „Arta Medica” vor include: varianta dactilografiată la două rânduri, mărimea caracterelor – de 14 puncte, pe o singură faţă a colii de hârtie, în două exemplare (una din ele cu viza şefului clinicii sau organizaţiei de unde provine lucrarea); versiunea electronică.
 3. Manuscrisele, împreună cu o cerere de publicare din partea autorilor, vor fi predate  sau  vor fi adresate  secretariatului  revistei pe adresa MD-2025, Chişinău,  str. N. Testemiţanu 29, Spitalul Clinic Republican,  et. 12,   tel.: 72-92-47; 20-55-22; 0-7951-4373.
 4. Nu se vor trimite spre publicare articole ce au apărut ca atare şi în alte publicaţii medicale.
 5. Articolele vor cuprinde în ordine următoarele elemente:
  a.   titlu concis, reflectând conţinutul lucrării;
  b.  autorii vor fi trecuţi cu nume şi prenume complete, titluri profesionale şi științifice, instituţia unde lucrează;
  c.   schema lucrării va cuprinde: introducere, material şi metodă, rezultate, discuţii şi concluzii, bibliografia;
  d.  rezumatele vor i atât în limba română cât şi în limba engleză cu titlul tradus(obligatoriu);
  e.  referinţele bibliografice  vor  cuprinde obligatoriu: autorii  (numele  şi iniţiala prenumelui), titlul articolului citat (în limba originală), revista (cu prescurtarea internaţională), anul apariţiei, volumul, numărul paginilor. Ex.: 1.   DEVANEY E. J. – Esophagectomy for achalasia: patient selection and clinical experience.  Ann Thorac  Surg.  2001; 72(3):854-8

 6. Dimensiunile  textelor  (inclusiv bibliografia) nu vor depăşi 12 pagini pentru un referat general, 10 pagini pentru o cercetare originală, 5 pagini pentru o prezentare de caz, 1 pagină pentru o recenzie, 1 pagină pentru un rezumat de pe o lucrare străină. Dimensiunea unei figuri sau a unui tabel va fi de cel mult ½ pagină tip A4, iar numărul tabelelor şi figurilor din text va fi de cel mult jumătate minus unu din numărul paginilor dactilografiate.
 7. Fotografiile, desenele  vor fi de  o  calitate bună  şi  foarte bună, fiind prezentate  la  redacţie  în original  (sau  scanate  la o  rezoluţie de 300 dpi  în format TIFF).
 8. Articolele ce nu corespund cerinţelor menţionate mai sus vor i returnate autorilor pentru modificările necesare.
 9. Pentru  informaţii  suplimentare  contactaţi  secretarul de  redacţie  la telefoanele  (+373 22) 205522,  (+373) 6978 7700  sau prin e-mail  la adresa eduard.bernaz@artamedica.md

Acasă | Căutare | Informaţii pentru autori | Despre revistă | E-mail

© 2005-2011 PP "ArtaMedica"